Znaczna różnica pomiędzy cenami benzyny i gazu powoduje, iż zysk z przejścia na paliwo gazowe jest odczuwalny, mimo stosunkowo wysokich kosztów instalacji oraz faktu, iż pojazd korzystający z zasilania gazowego pali ok. 5-15% więcej gazu niż benzyny. Przy założeniu, że pojazdy rocznie średnio przejeżdżają 20 tys. km, koszt montażu instalacji gazowej zwróci się w pół roku!

Poniższy formularz umożliwia obliczenie szacunkowych oszczędności wynikających z przejścia na paliwo gazowe (LPG).