Paliwo LPG w samochodowych instalacjach gazowych magazynowane jest w specjalnych stalowych zbiornikach (najczęściej w kształcie cylindra lub torusa). Zbiornik wyposażony jest w osprzęt (zwykle wielozawór), zapewniający napełnianie i pobór fazy płynnej gazu oraz bezpieczne działanie urządzenia. W każdej instalacji występują przynajmniej dwa elektrozawory odcinające dopływ gazu (w tym jeden na wielozaworze). Gdy silnik nie pracuje lub pracuje na zasilaniu benzynowym, wszystkie one są zamknięte.

Do wyboru paliwa zasilającego silnik służy przełącznik w kabinie kierowcy. To na jego sygnał następuje otwarcie elektrozaworów gazowych i jednoczesne odcięcie dawkowania benzyny. Po otwarciu elektrozaworu na wielozaworze zbiornika, wskutek panującego w zbiorniku ciśnienia, gaz w stanie płynnym przepływa miedzianym przewodem wysokociśnieniowym do drugiego zaworu z filtrem, a następnie do reduktora-parownika, gdzie na skutek podgrzania (płynem z układu chłodzenia) odparowuje, przechodząc w stan lotny, Gaz w fazie lotnej przepływa dalej przez przewody gazowe i urządzenie dawkujące do kolektora ssącego i dalej, aż do cylindrów silnika.