Pojazdy gaźnikowe (generacja I)

Wybór rodzaju zasilania dokonuje się przez odpowiednie ustawienie przełącznika benzyna/gaz. Początkowo należy go ustawić w pozycji benzyna i uruchomić silnik. Następnie, w momencie osiągnięcia przez płyn chłodzący temperatury w granicach 45-50° C, przełącznik ustawiany jest w pozycji środkowej, celem wypalenia benzyny z komory pływakowej silnika. W tym czasie oba zawory są zamknięte i do silnika nie jest dostarczane żadne paliwo. Po pierwszych oznakach „zadławienia” i nierównej pracy silnika, świadczącej o wypaleniu benzyny, można już ustawić przełącznik w pozycji gaz i naciskając pedał gazu wyrównać obroty silnika. Uruchomienie silnika na zasilaniu gazowym dopuszczalne jest wyłącznie, gdy temperatura otoczenia jest wyższa niż 20° C (komora pływakowa gaźnika musi być pusta).

Przechodząc na zasilanie beznynowe ustawiamy przełącznik od razu w pozycji benzyna, nie zatrzymując się na położeniu środkowym. Zamykany jest wówczas zawór gazowy, zaś otwierany benzynowy – gaz zgromadzony w reduktorze i mikserze pozwala na chwilową pracę silnika wystarczającą do napełnienia komory gaźnikowej benzyną.

Powyższe operacje można wykonywać zarówno w czasie jazdy, jak i na postoju.

Pojazdy z wtryskiem benzyny (generacja II)

W samochodach z wtryskiem benzyny stosowane są dwie główne kategorie przełączników sterujących wyborem paliwa: samodzielny przełącznik automatyczny lub przełącznik będący częścią elektronicznego urządzenia sterującego składem mieszanki z panelem sterującym w kabinie kierowcy.

Przełącznik automatyczny posiada dwie pozycje o następujących funkcjach:

  • Pozycja benzyna – wyłączne zasilanie silnika benzyną, sygnalizaowane zapaleniem się czerwonej diody.
  • Pozycja automat – rozruch silnika na benzynie z automatycznym przełączeniem na zasilanie LPG po przekroczeniu ustalonej prędkości obrotowej silnika (zwykle ok. 2500-3000 obr./min.). Zmiana ta jest sygnalizowana zapaleniem zielonej diody (zamiast pomarańczowej). Pozycja ta jest odpowiednia do jazdy przez cały rok.

Powyższy przełącznik umożliwia także awaryjne uruchomienie silnika bezpośrednio na zasilaniu gazowym – w tym celu należy po włączeniu zapłonu ustawić przełącznik z pozycji automat na pozycję benzyna, a następnie jeszcze raz przełączyć go z powrotem do pozycji automat (w tym momencie żółta dioda powinna zacząć pulsować) i uruchomić rozrusznik.

W przypadku panelu sterującego mamy do czynienia tylko z jednym przyciskiem. Centralka ustawiona jest domyślnie na rozruch benzynowy i automatyczne przejście na zasilanie gazowe po osiągnięciu wymaganej temperatury i prędkości obrotowej silnika (tryb automat). Naciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu pracy urządzenia (z benzyna na automat, z automat na benzyna itd.).

Oprócz przycisku sterującego na panelu również znajdują się diody sygnalizujące tryb pracy oraz rezerwę gazu (ich kolor zależy od wersji urządzenia).

Sekwencyjny wtrysk gazu (generacje III-V)

W przypadku zainstalowania sekwencyjnego wtrysku gazu silnik pojazdu zawsze uruchamiany jest na benzynie, w związku z czym konieczne jest utrzymymywanie odpowiedniej ilości benzyny w zbiorniku. Ze względu na zaawansowane rozwiązania techniczne oraz precyzyjne dawkowanie paliwa gazowego systemy wtrysku gazu mogą rozpocząć swą pracę dopiero po osiągnięciu odpowiedniej temperatury.

Przełącznik wyboru paliwa  znajdujący się w kabinie kierowcy posiada jeden przycisk oraz zestaw diod sygnalizujących tryb pracy oraz poziom gazu w zbiorniku. Każdorazowe naciśnięcie powoduje wybór innego paliwa (na zmianę: benzyna-gaz-benzyna itd.). W czasie pracy na benzynie nie palą się żadne diody. Po naciśnięciu przycisku system przechodzi do trybu automatycznego przełączenia na zasilanie gazowe (dioda wyboru paliwa pulsuje), sprawdza stan poszczególnych elementów instalacji oraz temperaturę i jeżeli wszystkie konieczne warunku są spełnione, przy pierwszym „przegazowaniu” przełącza na zasilanie LPG (dioda wyboru paliwa zapala się na stałe, uaktywniają się także diody wskazujące poziom paliwa w zbiorniku).

Powtórne użycie przycisku spowoduje zgaszenie wszystkich diod i powrót do zasilania benzynowego. W przypadku niektórych wersji systemu każdorazowe przełączenie trybu pracy może być sygnalizowane dźwiękowo.